Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020 – Contratación xestores de internacionalización: (IG166.2016)

Año 2021

Operación cofinanciada pola Unión Europea programa operativo FSE Galicia 2014‑2020.
Contratación xestores de internacionalización: (IG166).

Como apoio ao proceso de internacionalización da empresa Ria 21 Soluciones Tecnologicas S.L. ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través do Igape para a contratación dun xestor, ao abeiro da Convocatoria de axudas do Igape para a contratación de xestores de internacionalización, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE de Galicia 2014-2020, e incluídas no Obxectivo Temático 08 de conseguir formación e un emprego de calidade.

Fondo Social Europeo, O FSE inviste no teu futuro.

Estas axudas teñen como obxectivo facilitar a adquisición de competencias profesionais en materia de internacionalización e a incorporación ou reinserción ao mercado laboral ao mesmo tempo que se apoia ás pemes galegas no seu proceso de internacionalización.
O resultado que se pretende é que os profesionais sigan contratados tras a súa participación no programa, na mesma empresa ou noutras grazas a experiencia práctica recibida.